ماه باشد یا نباشد
شب و روز من یکی شده

فرقی ندارد برایم
همه چیز برایم رویا شده

عشق تو برایم آرزو شده
به رویا و آرزو کاری ندارم

حقیقت این است که دوستت دارم !

 

[ یکشنبه دوم آذر 1393 ] [ 13:14 ] [ Bahram&Roza ]

[ ]